FANDOM


Domy - pojawiają się w każdej części serii Anno i pełnią kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego dominium. Są one źródłem przychodów w formie podatków oraz pozwalają rozszerzyć zarówno populacje, jak i możliwości miast oraz globalnie naszych interesów. To dzięki nim na wyspie istnieje też siła robocza.

Charakterystyka Edytuj

Domy to główne źródło dochodów w całej serii. Zwyczajowo zajmują wymiary 3x3, czyli 9 kwadratów na wyspie. Każdy dom zapewnia maksymalnie po 10 farmerów, 20 mieszczan, 30 członków klasy średniej lub 40 szlachciców, zależnie od tego jaka to część serii oraz na jakim etapie społecznym znajdują się mieszkańcy wyspy. Należy zwrócić uwagę, że wyższa jakość życia mieszkańców obejmuje jednocześnie większe podatki. Można też je zmienić na wyższe, co jednak ryzykuje ich niezadowolenie, a to przekłada się na całą populację, bowiem zmiana poziomu podatków dotyczy całej klasy.

Pojawienia Edytuj

1602 Edytuj

Kosztuje 2 jednostki drewna. Istnieje podział na trzy formy: chaty chłopskie, kamienice mieszczańskie oraz pałace szlacheckie.

1503 Edytuj

Kosztuje 2 jednostki drewna. Istnieje podział tak jak w poprzedniej części na trzy formy: chłopstwo, mieszczaństwo oraz szlachta. Wraz z dodatkiem Skarby, potwory i piraci dochodzi też między innymi grupa mędrców.

1701 Edytuj

Kosztuje 2 jednostki drewna. Podobnie jak poprzednio tak i tutaj jest podział na chłopów, mieszczan i szlachtę i razem z dodatkami dochodzą też klasy orientalne Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

1404 Edytuj

Kosztuje 2 jednostki drewna. Świat europejski ma cztery poziomy: chłopi, mieszczanie, patrycjusze oraz szlachta. Natomiast świat orientu ma tylko 2 poziomy: nomadów i emisariuszy. Łącznie jest więc 6 stanów i 6 rodzajów domów, w których to mieszkają.

2070 Edytuj

Kosztuje 2 jednostki drewna. Ekosi i Fabryci mają po 4 poziomy: baraki robotników, dom konsumentów, apartamentowiec inżynierów oraz posiadłość wykonawców. Technosi zaś ograniczeni są tylko do 3 poziomów społecznych - dom asystentów, apartamentowiec badaczy oraz rezydencja geniuszy. W sumie daje to 11 rozmaitych form stanu domów.

2205 Edytuj

Kosztują 1 Biopolimer. Zwyczajowo poziom od najniższego składa się z 5 poziomów: robotników, operatorów, wykonawców, inwestorów oraz syntetyków. W klimacie arktycznym domy wyróżniamy w dwóch poziomach: obrońców i naukowców. Na Księżycu też są dwie formy domostw - górnicy i oficerowie - a z kolei w tundrowych klimatach są ekolodzy oraz badacze terenowi. W sumie jest więc 11 różnych form domów.

1800 Edytuj

Kosztuje 2 jednostki drewna. W Starym Świecie występuje 5 poziomów domostw: chłopstwo, robotnicy, rzemieślnicy, inżynierowie oraz inwestorzy; w Nowym Świecie zaś są tylko 2 rodzaje mieszkańców: Jornaleros i Obreros. Wraz z klimatami arktycznymi wprowadzono nowe rodzaje: odkrywców i techników.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.